Bli medlem

Vi är en liten klubb som vill engagera barn, ungdomar och föräldrar. Flickor och pojkar. Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig att spela fotboll och utveckla ett livslångt fotbollsintresse. 
Vi vill erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där man tillsammans kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig att ta ansvar för sig själv och andra.
Syftet med Färnäs SK ungdomsfotbolls verksamhet är att motverka våld, skadegörelse och mobbing. Vi skall ha trevligt tillsammans - det är kul med fotboll! 
Är du intresserad. anmäl dig gärna så tar vi kontakt med dig och berättar mer om vår klubb.

  Medlems- och deltagaravgift

Precis som alla andra ideella föreningar har Färnäs SK en medlemsavgift för att hålla föreningen rullande. Klubbens verksamhet har inget som helst vinstsyfte och alla pengar som medlemmarna drar in går oavkortat till finansieringen av verksamheten.

Utöver medlemsavgift tillkommer en deltagaravgift per spelare, en avgift som ska täcka klubbens kostnad för spelarens deltagande i MT-cup/seriespel/fotbollslekis samt spelarens försäkring.

Medlemsavgift (inkluderat i avgiften för fotbollslekis)        Avgift
Medlemsavgift för en aktiv medlem                                          150 kr
Medlemsavgift för en passiv medlem                                       100 kr

Deltagaravgift för aktiva fotbollsspelare:
Medlem som detar i seriespel med licens 15 år och äldre       800 kr
Medlem som deltar i seriespel 14 år och yngre                        600 kr
Medlem som deltar i MT-cupen                                                300 kr
Fotbollslekis inklusive medlemsavgift                                       300 kr

Avgiften betalas in på Färnäs SK:s bankkonto 8166-1, 914 338 059-1 (Swedbank), Bankgiro 5481-1781 eller Swishnr: 123 183 47 53.

Märk inbetalning med namn, personnummer och eventuella lag. Om antalet tecken inte räcker till, t.ex. om inbetalningen avser flera personer, skicka ett mail till farnassk@home.se, ange betaldatum och ytterligare uppgifter/namn kring inbetalningen.

 Anmäl dig här