Bli medlem

Färnäs SK ungdomfotboll
Vi är en liten klubb som vill engagera barn, ungdommar och föräldrar. Flickor och pojkar. Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig att spela fotboll och utveckla ett livlångt fotbollsintresse. 
Vi vill erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där vi tillsammans kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig att ta ansvar för sig själv och andra.
Syftet med Färnäs SK ungdomsfotbolls verksamhet är att motverka våld, skadegörelse och mobbing. Vi skall ha trevligt tillsammans - det är kul med fotboll! 
Är du intresserad. anmäl dig gärna så tar vi kontakt med dig och berättar mer om vår klubb.
 

  Medlemsavgift

Precis som alla andra ideella föreningar har Färnäs SK en medlemsavgift för att hålla föreningen rullande. Klubbens verksamhet har inget som helst vinstsyfte och alla pengar som medlemmarna drar in går oavkortat till finansieringen av verksamheten.

Kategori                                                                                  Avgift
Medlemsavgift för enskild person                                             150 kr
Familj, obegränsat antal från samma adress                           300 kr

Deltagaravgift för aktiva spelare är:
Medlem som detar i seriespel med licens 15 år och äldre       650 kr
Medlem som deltar i seriespel 14 år och yngre                        450 kr
Medlem som deltar i MT-cupen                                                250 kr
Medlemar, obegränsat antal från samma adress                   1200 kr

Tänk på att med obetald avgift gäller inte försäkringen.

Betala in på Bankgiro 825-4989
Märk vilket lag och namn inbetalningen gäller

 

 Anmäl dig här